புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 11 டிசம்பர், 2017

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 1. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 1. IYYAPPAN KOLAMS.


நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 7 டிசம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 3வரிசை. 11, 9, 7, 3.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 7. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 7. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

செவ்வாய், 5 டிசம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 6. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 6. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 3 வரிசை, 12 - 4 வரிசை, 16 - 3 வரிசை, 12 - 4 வரிசை, 10, 8, 6, 4, 2.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

திங்கள், 4 டிசம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 5. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 5. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

வெள்ளி, 1 டிசம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 4. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 4. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை. 4,2.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

வியாழன், 30 நவம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 3. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 3. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

புதன், 29 நவம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 2. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 2. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை 

ஞாயிறு, 26 நவம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 1. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 1. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 2 வரிசை, 2 வரை.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை

வியாழன், 23 நவம்பர், 2017

பங்குனி மாசக் கோலம்.PANGKUNI POOTHATTU KOLAM,

பங்குனி மாசக் கோலம்.

அம்மன் பூத்தட்டு


இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 21 நவம்பர், 2017

மாசி மாசக் கோலம்.MASI MAGAM KOLAM,

மாசி மாசக் கோலம்.

மாசி மகம்.


நேர்ப்புள்ளி 16 - 16 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017,  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

தை மாதக் கோலம்.THAIPOOSAM KOLAM,

தை மாதக் கோலம்.

தைப்பூசம்


நேர்ப்புள்ளி 11 - 8 வரிசை. 9,7,5,3,1.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 20 நவம்பர், 2017

மார்கழி மாதக் கோலம்.MARGAZHI KOLAM,


மார்கழி மாதக் கோலம்.

ஆண்டாள், துளசி மாடம்.


நேர்ப்புள்ளி 12 - 12

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

கார்த்திகை மாதக் கோலம்.KARTHIGAI DEEPAM KOLAM,

கார்த்திகை மாதக் கோலம்.

திருக்கார்த்திகை தீபம்.இடைப்புள்ளி 11 - 6

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 17 நவம்பர், 2017

ஐப்பசி மாதக் கோலம்.AIPASI MASA KOLAM.

ஐப்பசி மாதக் கோலம்.

தீபாவளி


நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புரட்டாசி மாதக் கோலம்.PURATASI MASA KOLAM


புரட்டாசி மாதக் கோலம்.

சங்கு சக்கரக் கோலம்.இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017,  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 16 நவம்பர், 2017

ஆவணிமாதக் கோலம்.AVANI MASA KOLAM.

ஆவணிமாதக் கோலம்.

விநாயகர் சதுர்த்தி & ஆவணி ஞாயிறு.


இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 16.11 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...