புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 24 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 3. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  15 - 15 வரிசை.,3,1.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 23 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 2. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை.,2.


இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 21 மே, 2017

வெள்ளி, 19 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 4 CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 19 - 10
இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 18 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 3. CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  9 - 9 வரிசை.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 17 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 2. CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11-11 வரிசை.
இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 16 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 1 CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 9 - 5.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 28 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 8, பரசுராமர் அவதாரக் கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 8, ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

பரசுராமர் அவதரித்த  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 7. பகீரதன் கங்கை கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 7, ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

பகீரதன் தவம் + கங்கை  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 27 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 6.விநாயகர் மஹாபாரதக் கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 6. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

விநாயகர் + மஹாபாரதக்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 26 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 5. ஐஸ்வர்ய கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

 அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 5. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

ஐஸ்வர்யக்  கோலம்.

இடைப்புள்ளி  11 - 6.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 25 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 4. குபேர யந்திர கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 4. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

குபேர யந்திரம்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 புள்ளி - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 3. அன்னபூரணி யந்திர கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 3. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அன்னபூரணி யந்திரம்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 புள்ளி - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 2. அட்சய பாத்திர கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 2. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

சூரியன்+ பஞ்சபாண்டவர் + அட்சய பாத்திரம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 5 வட்டமாக. 1,1,1,3,3.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 24 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 1.ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 1. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியை கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 1.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 20 ஏப்ரல், 2017

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம்- 8 , CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 16 -2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

செவ்வாய், 18 ஏப்ரல், 2017

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம் - 7 , CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கோலம், CHITHIRAI PUTHANDU KOLAM,

இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் 20.4.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...