புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 13 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 10, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 10, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகா லெக்ஷ்மி  கோலம் பத்தாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 2 வரிசை, 10 - 4 வரிசை, 2 - 2 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 9, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 9, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகா சரஸ்வதி கோலம் ஒன்பதாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 14 வரிசை,


இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 12 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகிஷாசுரமர்த்தினி கோலம் எட்டாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 22 - 4 வரிசை, 12, 12, 8, 8, 6, 4 - 4 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 11 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். காசி விசாலாக்ஷி  கோலம் ஏழாம் நாள் 

இடைப்புள்ளி - 13 - 7இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 10 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். புவனேஸ்வரி கோலம் ஆறாம் நாள் 

இடைப்புள்ளி - 11 - 6இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 5, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 5, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மாதங்கி கோலம் ஐந்தாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 8 - 8 வரிசை,இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 9 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். ராஜராஜேஸ்வரி கோலம் நான்காம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 6 வரிசை, 6 - 6 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

சனி, 7 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 3, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 3, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மீனாக்ஷி கோலம் மூன்றாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 10 - 10 வரிசை,
இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 5 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 2, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 2, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். அன்னபூரணி கோலம் இரண்டாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 12 - 12 வரிசை,
இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 1, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 1, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். பாலதிரிபுரசுந்தரி கோலம் முதல்நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 20 - 2 வரிசை, 2 வரை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 4 அக்டோபர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 8, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 8, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சடாரி.  

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 2 வரிசை, 2 வரை.
இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

பெருமாள் கோலங்கள் - 7, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 7, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சங்கு சக்கரம். 

நேர்ப்புள்ளி - 16 - 16 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 3 அக்டோபர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 6, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 6, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். படிக்கோலம். 

இடைப்புள்ளி - 5  6, 5, 2.
 
இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 1 அக்டோபர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 5, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 5, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். கருடன்.

நேர்ப்புள்ளி 18 - 2 வரிசை, 16 - 3 வரிசை, 8 - 4 வரிசை, 2.இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 28 செப்டம்பர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 4, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 4, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சங்கு சக்கரம் .

நேர்ப்புள்ளி 12 - 4, 6 , 4 - 2 வரிசை, 2.


இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 24 செப்டம்பர், 2017

பெருமாள் கோலங்கள் - 3 PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 3, PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சங்கு சக்கரம் .

இடைப்புள்ளி 7 - 1. சைடில் 3,2,1இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

பெருமாள் கோலங்கள் - 2. PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலங்கள் - 2. PERUMAL KOLAM.

பெருமாள் கோலம். சங்கு .

நேர்ப்புள்ளி 11 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 7. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...