புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 23 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 3.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 3.

நாகம், கட அபிஷேகக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி - 9 - 9

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 22 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 2.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 2.

வில்வம் லிங்கக் கோலம்.


இடைப்புள்ளி 7 - 4

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 20 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 1. AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 1.

சூலம் உடுக்கைக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி 11- 11

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 12 ஜூன், 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 8. VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 14 வரிசை
இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 11 ஜூன், 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 7 VAIKASI VISAGAM KOLAM


வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  18 - 2 வரிசை , 2 வரை.இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 6 VAIKASI VISAGAM KOLAM


வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை
இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 9 ஜூன், 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 5 VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 14 வரிசைஇந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 2 ஜூன், 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 4. VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 2 வரிசை. 2 வரை.
இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 31 மே, 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 3 VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 14 வரிசை.
இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 29 மே, 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 2 VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை. , 6,4,2,1.இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 28 மே, 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 1 VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11- 11 வரிசை.இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 26 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 4. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  21 - 18 வரிசை.

இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 3. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  15 - 15 வரிசை.,3,1.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 23 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 2. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை.,2.


இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 21 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 1 NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 11 - 6.
இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 19 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 4 CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 19 - 10
இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 18 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 3. CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  9 - 9 வரிசை.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...