புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 24 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 3. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  15 - 15 வரிசை.,3,1.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 23 மே, 2017

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம். - 2. NARASIMHAR JAYANTHI KOLAM.

நரசிம்மர் ஜெயந்திக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை.,2.


இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 21 மே, 2017

வெள்ளி, 19 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 4 CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 19 - 10
இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 18 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 3. CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  9 - 9 வரிசை.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 17 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 2. CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11-11 வரிசை.
இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 16 மே, 2017

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம். - 1 CHITHRA PAURNAMI KOLAM.

சித்ரா பௌர்ணமிக்கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 9 - 5.இந்தக் கோலம் 18. 5. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...