புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 23 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 3.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 3.

நாகம், கட அபிஷேகக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி - 9 - 9

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 22 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 2.AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 2.

வில்வம் லிங்கக் கோலம்.


இடைப்புள்ளி 7 - 4

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 20 ஜூன், 2017

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 1. AANI THIRUMANJANAM KOLAM,

ஆனித்திருமஞ்சனக் கோலம் - 1.

சூலம் உடுக்கைக் கோலம்.


நேர்ப்புள்ளி 11- 11

இந்தக் கோலம் 29. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 12 ஜூன், 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 8. VAIKASI VISAGAM KOLAM

வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 14 வரிசை
இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 11 ஜூன், 2017

வைகாசி விசாகம் கோலம் - 7 VAIKASI VISAGAM KOLAM


வைகாசி விசாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  18 - 2 வரிசை , 2 வரை.இந்தக் கோலம் 1. 6. 2017, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...