சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு
சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

வெள்ளி, 28 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 8, பரசுராமர் அவதாரக் கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 8, ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

பரசுராமர் அவதரித்த  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 7. பகீரதன் கங்கை கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 7, ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

பகீரதன் தவம் + கங்கை  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 27 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 6.விநாயகர் மஹாபாரதக் கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 6. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

விநாயகர் + மஹாபாரதக்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 26 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 5. ஐஸ்வர்ய கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

 அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 5. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

ஐஸ்வர்யக்  கோலம்.

இடைப்புள்ளி  11 - 6.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 25 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 4. குபேர யந்திர கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 4. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

குபேர யந்திரம்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 புள்ளி - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...