சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு
சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

செவ்வாய், 4 அக்டோபர், 2016

நவராத்திரி கோலங்கள்.- 9. காளிகா செவ்வரளி கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

நவராத்திரி கோலங்கள்.- 9. காளிகா செவ்வரளி கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

இடைப்புள்ளி 15 - 8.இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.


திங்கள், 3 அக்டோபர், 2016

நவராத்திரி கோலங்கள்.- 8. ராஜராஜேஸ்வரி சிவப்புக் கொன்றைக் கோலம். NAVRATHRI KOLAMS


நவராத்திரி கோலங்கள்.- 8. ராஜராஜேஸ்வரி சிவப்புக் கொன்றைக் கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

இடைப்புள்ளி 13 - 7.இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

நவராத்திரி கோலங்கள்.- 7. கல்யாணி சாமந்தி செம்பருத்திக் கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

நவராத்திரி கோலங்கள்.- 7. கல்யாணி சாமந்தி செம்பருத்திக்  கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

ஞாயிறு, 2 அக்டோபர், 2016

நவராத்திரி கோலங்கள்.- 6. சண்டிகா தேவி ரோஜா சர்ப்பராஜ ஆசனம் கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

நவராத்திரி கோலங்கள்.- 6. சண்டிகா தேவி ரோஜா சர்ப்பராஜ ஆசனம் கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 30 செப்டம்பர், 2016

நவராத்திரி கோலங்கள்.- 5. காமேஸ்வரி அடுக்கு மல்லி நந்தியாவட்டம் கோலம். NAVRATHRI KOLAMS.

 நவராத்திரி கோலங்கள்.- 5. காமேஸ்வரி அடுக்கு மல்லி நந்தியாவட்டம் கோலம். NAVRATHRI KOLAMS

நேர்ப்புள்ளி 9 -9 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் அக். 21, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...