சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு
சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

வியாழன், 8 டிசம்பர், 2016

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 4.AIPPASI ANNABHISHEKA KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம். -4.

நேர்ப்புள்ளி 21 - 7 வரிசை, 7 - 7 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 18, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியாகி உள்ளன.

புதன், 7 டிசம்பர், 2016

ஐப்பசி தேரோட்டக் கோலம் - 3. AIPPASI THEROTTAK KOLAM.

ஐப்பசி தேரோட்டக் கோலம். -3. தேரோட்டக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 19 - 7 வரிசை, 7 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 18, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியாகி உள்ளன.

வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2016

ஐப்பசி துலா ஸ்நானக் கோலம் - 2, தீர்த்தமாடுதல். AIPPASI THULA SNANA KOLAM.

ஐப்பசி துலா ஸ்நானக் கோலம். - 2,  தீர்த்தமாடுதல். குளம்.

நேர்ப்புள்ளி 20 - 2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 18, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியாகி உள்ளன.

ஐப்பசி துலா ஸ்நானக் கோலம். - 1. AIPPASI THULA SNANA KOLAM.

ஐப்பசி துலா ஸ்நானக் கோலம். - 1.. புஷ்கரணி.

இடைப் புள்ளி - 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 18, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியாகி உள்ளன.

வியாழன், 1 டிசம்பர், 2016

முருகன் கோலங்கள் - 4. வேல் மயில் கோலம். MURUGAN KOLAMS.

முருகன் கோலங்கள். - 4. வேல் மயில் கோலம்

நேர்ப்புள்ளி 13 - 3 வரிசை,9 - 3 வரிசை, 3 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 17, நவம்பர், 2016 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...