சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு
சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 7 , சனி, NAVAGRAHA KOLAM, SANI.

நவக்ரஹ கோலம் - 7. சனி

இடைப்புள்ளி 9 - 5

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 23 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 6, வெள்ளி, NAVAGRAHA KOLAM, VELLI.

நவக்ரஹ கோலம் -6.  வெள்ளி.

இடைப்புள்ளி 9 - 5

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 21 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 5, வியாழன். NAVAGRAHA KOLAM - 5, VIYAZHAN.

நவக்ரஹ கோலம் -5 . வியாழன்

இடைப்புள்ளி 7  - 4 

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 20 ஜனவரி, 2017

நவக்ரஹ கோலம் - 4. புதன், NAVAGRAHA KOLAM, BUDHAN.

நவக்ரஹ கோலம் -4.புதன்

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

நவக்ரஹ கோலம் - 3 , செவ்வாய், NAVAGRAHA KOLAM, SEVVAI.

நவக்ரஹ கோலம் -3. செவ்வாய். 

இடைப்புள்ளி 9 - 5

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 15 - 31, 2017 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...