சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு
சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

செவ்வாய், 13 செப்டம்பர், 2016

மகான்கள் கோலம். - 4. பரமஹம்ச யோகானந்தா கோலம். PARAMHAMSA YOGANANTHA KOLAM.

மகான்கள் கோலம். - 4. பரமஹம்ச யோகானந்தா கோலம். PARAMHAMSA YOGANANTHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 7 - 1.


இந்தக் கோலம் செப் 23, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 12 செப்டம்பர், 2016

மகான்கள் கோலம் - 3 . ஷிர்டி சாயிபாபா கோலம். SHIRI SAIBABA KOLAM.

மகான்கள் கோலம் - 3 . ஷிர்டி சாயிபாபா கோலம். SHIRI SAIBABA KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக் கோலம் செப் 23, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

மகான்கள் கோலம் - 2. ஆதி சங்கரர் கோலம் . AADHI SHANKARAR KOLAM.

மகான்கள் கோலம் - 2. ஆதி சங்கரர் கோலம் . AADHI SHANKARAR KOLAM.

இடைப்புள்ளி - 15 - 8இந்தக் கோலம் செப் 23, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 11 செப்டம்பர், 2016

மகான்கள் கோலம், - 1 ராகவேந்திரர் கோலம். RAGHAVENDIRAR KOLAM.

மகான்கள் கோலம், - 1 ராகவேந்திரர் கோலம். RAGHAVENDIRAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.

இந்தக் கோலம் செப் 23, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 1 செப்டம்பர், 2016

விநாயகர் கோலங்கள் - 4. கணபதி மந்திரக் கோலம். VINAYAGAR KOLAMS.

விநாயகர் கோலங்கள் - 4. கணபதி மந்திரக் கோலம்.VINAYAGAR KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 16-16. வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப் 9, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...