புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 13 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 10, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 10, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகா லெக்ஷ்மி  கோலம் பத்தாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 2 வரிசை, 10 - 4 வரிசை, 2 - 2 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 9, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 9, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகா சரஸ்வதி கோலம் ஒன்பதாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 14 - 14 வரிசை,


இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 12 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். மகிஷாசுரமர்த்தினி கோலம் எட்டாம் நாள் 

நேர்ப்புள்ளி - 22 - 4 வரிசை, 12, 12, 8, 8, 6, 4 - 4 வரிசை.இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 11 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். காசி விசாலாக்ஷி  கோலம் ஏழாம் நாள் 

இடைப்புள்ளி - 13 - 7இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 10 அக்டோபர், 2017

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6, NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலம். புவனேஸ்வரி கோலம் ஆறாம் நாள் 

இடைப்புள்ளி - 11 - 6இந்தக் கோலங்கள் 21. 9. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...