சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு
சாதனை அரசிகள், ங்கா, அன்னபட்சி,பெண் பூக்கள், சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு

வெள்ளி, 24 மார்ச், 2017

கல்விக்கோலங்கள். விநாயகர் - 2.VINAYAGAR KOLAM.

கல்விக் கோலங்கள். விநாயகர் - 2.. VINAYAGAR KOLAM.

இடைப்புள்ளி 5 - 3.

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 23 மார்ச், 2017

கல்விக் கோலங்கள். விநாயகர் - 1.. VINAYAGAR KOLAM.

கல்விக் கோலங்கள். விநாயகர் - 1.. VINAYAGAR KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 18 - 2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக்கோலங்கள் 23.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 4 . MAGALIR DHINAM KOLAM

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 4 .  MAGALIR DHINAM KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 15 - 15. 


இந்தக் கோலம் மார்ச் 8 - 2017, மகளிர் தரிசனம் மார்ச் 8 சிறப்பிதழில் வெளியானது.

புதன், 22 மார்ச், 2017

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 3 . MAGALIR DHINAM KOLAM

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 3 .  MAGALIR DHINAM KOLAM

 இடைப்புள்ளி - 9 - 5

இந்தக் கோலம் மார்ச் 8 - 2017, மகளிர் தரிசனம் மார்ச் 8 சிறப்பிதழில் வெளியானது.

செவ்வாய், 21 மார்ச், 2017

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 2. MAGALIR DHINAM KOLAM

மகளிர்தின விழிப்புணர்வுக் கோலம் - 2.  MAGALIR DHINAM KOLAM

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.
இந்தக் கோலம் மார்ச் 8 - 2017, மகளிர் தரிசனம் மார்ச் 8 சிறப்பிதழில் வெளியானது.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...