புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 2 ஆகஸ்ட், 2017

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 4. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 4. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

மாவிலைத் தோரணம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 -1


இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 1 ஆகஸ்ட், 2017

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 3. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 3. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

தாழம்பூ கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

.வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 2. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 2. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

அஷ்டலெக்ஷ்மி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 31 ஜூலை, 2017

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 1. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி விரதக் கோலம். - 1. VARALAKSHMI VIRATHA KOLAM.

மண்டபம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 28 ஜூலை, 2017

கருட பஞ்சமிக் கோலம். - 2. GARUDA PANCHAMI KOLAM.

கருட பஞ்சமிக் கோலம். - 2. GARUDA PANCHAMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 18 - 6 வரிசை, 6 - 6 வரிசை.
இந்தக்  கோலம் 27. 7. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...