புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

செவ்வாய், 25 ஏப்ரல், 2017

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 4. குபேர யந்திர கோலம். ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

அட்சய திரிதியைக் கோலம் - 4. ATCHAYA TRITHIYAI KOLAM,

குபேர யந்திரம்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 புள்ளி - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலம் 4. 5. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

2 கருத்துகள்:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...